Otterup Datastue
OTTERUP DATASTUE FOR DIG OG FREMTIDEN
Billedgalleri 

Arbejde og hygge.

Otterup Datastue - Lidt historie! 

Otterup Datastue

Otterup Datastue er et tilbud til seniorborgere i den gamle Otterup Kommune om at kunne få råd og vejledning i brugen af PC.

 

Det hele startede i 1999, da Nordfyns Erhvervsråd etablerede et projekt med midler stillet til rådighed af Folketinget med det formål at give ældre borgere mulighed for at sætte sig ind i computerens mysterier.

 

Det førte til, at foreningen 'Seniornet Nordfyn' blev grundlagt i 2001.

 

Afdelingen i Otterup kunne rykke ind i et lokale i Mejerigården, som med borgmesterens støtte blev tildelt foreningen.

 

Med god hjælp fra en række sponsorer - kommunen, bankerne, det øvrige erhvervsliv og private - kunne foreningens primus motor Jesper Ussing med god hjælp af computerekspert Hans Glud Rasmussen gå i gang med at indrette lokalet med pc'ere, printer, projektor og en næsten altid fungerende kaffemaskine.

 

Det førte til, at man i marts 2002 kunne indvie datastuen under stor bevågenhed med ca. 120 gæster inkl. kommunalbestyrelsen.

 

Søgningen til foreningen blev med tiden så stor, at Otterup Kommune i 2007 gav tilladelse til en udvidelse af lokalet, så der i dag rådes over ca. 50 m2.

 

Der sker til stadighed forbedringer af lokalet. Flere maskiner med fladskærm, et antal bærbare computere og en printer med kopifunktion er kommet til, og seneste tiltag var indretning af vandforsyning, køkkenbord med vask og underskabe til diverse opbevaring. Det betyder bl.a. at vand til den uundværlige kaffe kan tappes direkte .

Derudover har alle maskiner installeret 'Windows 10'.

 

I marts 2010 blev datastuen i Otterup udskilt fra 'Seniornet Nordfyn' til en selvstændig forening med navnet 'Otterup Datastue'.

 

Foreningen har i september 2018 ca. 80 medlemmer inclusive "tovholdere", og der arbejdes hver mandag formiddag, hver tirsdag formiddag og eftermiddag, hver onsdag formiddag, hver torsdag formiddag og eftermiddag samt hver fredag formiddag. Sæsonen løber fra september til maj.

 

Har du lyst til at deltage så ring til bestyrelsesmedlem Flemming Radoor og meld dig til. Der er ledige pladser. Telefonnummeret finder du under fanebladet: "Bestyrelsen".

Mail otterupdata@mail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net